Rovné dno
Schéma sila s rovným dnem

Obilní sila jsou v provedení s rovným dnem pevně upevněná k železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání může být podlaha opatřena odvětrávacími kanály do který vhání vzduch provzdušňovací ventilátory. Vyskladňování je prováděno pomocí vyhrnovacího zařízení umístěného uvnitř sila na dně.

Betonová výsypka
Schéma sila s vestavěnou betonovou výsypkou

Obilní sila v provedení s vnitřní betonovou výsypkou jsou pevně upevněná k železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání může být silo opatřeno odvětrávacími kanály do který vhání vzduch provzdušňovací a protikondenzační ventilátory. Betonová výsypka slouží k vyskladňování sila. Při použití betonové výsypky se zmenší kapacita sila.

Vestavba do sila
Speciální vestavby do sil

Další možností vyskladňování smaltovaných nebo pozinkovaných sil je namontování speciální kovové vestavby. Vestavby je možné namontovat i do sil v provozu. Tyto mohou být kuželovité nebo šikmé. Sila mohou být opatřena systémem aktivního odvětrávání pomocí provzdušňovacích a protikondenzačních ventilátorů. Střecha je opatřena výduchy.

Falešné dno
Silo s falešným dnem

Obilní sila jsou v provedení s falešným dnem pevně upevněná k železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání uskladněných zrnin je podlaha opatřena odvětrávacími průduchy do kterých vhání vzduch provzdušňovací ventilátory. Vyskladňování obsahu je prováděno pomocí vyhrnovacího zařízení umístěného uvnitř sila na falešném dně.

Sila na popílek

Sila na elektrárenský popílek 02

Popílek a jeho další využití v poslední době nabývá na významu. Objevují se nové technologie např. pro výrobu stavebních hmot s využitím popílku. Vhodný systém skladování popílku je nezbytným předpokladem pro jeho další úspěšné využívání. Naše sila na popílek navrhneme zákazníkovi tak, aby v maximální míře splňovala jeho představy a požadavky na skladování popílku. Sila jsou dodávána včetně vhodného vybírání, ochranných klapek, nahlížecích otvorů, suchovodu, ochrany před výbuchem a zážehem, žebříků a podesty.

Suché odběry popílku

Sila na elektrárenský popílek 03

Popílek, který se shromažduje ve výsypkách elektroodlučovačů, se přes turniketové podavače dávkuje do fluidních žlabů , které dopravují popílek z několika výsypek do systému pneumatické dopravy. Ta může být kontinuální nebo častěji diskontinuální s použitím tzv. komorových podavačů. Tak se popílek dopraví do mezizásobníku popílku, ze které ho již lze odebírat popílek k využití.

Silo na popílek 013

Skladování elektrárenského popílku

Uspořádáním fluidních žlabů, pneumatické dopravy a mezizásobníků lze shromaždovat popílek různé velikosti zrn podle potřeb následného způsobu využití. Z mezizásobníku se popílek dávkuje do komorového podavače, odkud se dopravuje do zásobního sila na popílek. Silo je vybaveno pneumatickým vyprazdňovacím zařízením, čeřením a výstupním filtrem dopravního a čeřicího vzduchu. Zásobník popílku může obecně být ocelový nebo betonový. Při skladování popílku ve velkokapacitních silech záleží velmi na systému vyprazdňování, neboť popílek, ve spodních partiích vystavený vysokým tlakům, má sklon k silnému zhutnění a snížení tekutosti. Nežádoucí hutnění popílku v sile je eliminováno instalací vyprazdňovacího kuželu nade dnem sila, vyprazdňování je zajišťováno systémem pneumatických žlabů na dně sila.

Ukázky sil na popílek najdete ve fotogalerii: Fotogalerie sila na popílek

Tabulka velikostí smaltovaných sil je ZDE

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

Akční nabídky