Posklizňové linky

posklizňové linky

Na tomto webu naleznete návod jak posuzovat nejdůležitějších části posklizňové linky – potřebné pro čištění, sušení či následné skladování. Při rozhodování o nákupu nové technologie doporučujeme vždy důkladně posuzovat všechny parametry nabízených řešení a to včetně posouzení nákladů na následný provoz.

Naskladnění zrnin

naskladnění zrnin

Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.

Vykladnění zrnin

vyskladnění zrnin

Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.

Čističky zrnin

čistička obilí

Čističky obilí jsou určeny pro všechny provozy, kde se provádí čištění a předčištění obilí a dalších zemědělských plodin. Na těchto strojích je možné čistit všechny druhy zemědělských plodin podle použitých sít. Důležitou vlastností moderních čistících strojů je oddělení lehkých nečistot a příměsí. To lze dokonale provést pouze za pomoci vzduchového čištění.

Sušárny zrnin

sušárny zrnin

Dobu sklizně ovlivňuje velké množství faktorů a sušárny zrnin umožňují pěstitelům provést sklizeň tehdy, kdy je to nutné a zrnina se dosuší na vlhkost, která je vhodná pro skladování. Použitím sušáren zrnin dochází ke značnému omezení rizik a ztrát. Začněte se sklizní dříve a minimalizujte tak možné ztráty způsobené poničením, potlučením a položením obilí.

Skladování zrnin

skladování zrnin

Skladování zrna v suchém stavu vychází z poznatku, že v obilí s malým obsahem vody probíhají všechny fyziologické procesy pomalu, omezuje se rozmnožování a škodlivá činnost mikroorganismů a skladištních škůdců. Využívá se metody zchlazování a aktivního větrání. Totiž při nízké teplotě se životní činnost všech živých složek snižuje nebo zcela zastavuje.

Naskladnění a vyskladnění obilí

naskladneni-vyskladneni-obili-01-th.png

Pro naskladňování používáme osvědčené způsoby s využitím příjmových redlerů, vybíracích šneků a vyskladňovacích fréz. Příjmové redlery využíváme pro vodorovnou dopravu a naskladňování všech druhů obilí a kukuřice. Vybírací šneky a vyskladňovací frézy slouží k vyprazdňování zbytků s obilních sil.

Příjmové redlery

prijmove-redlery-02-th.png

Redlery jsou určené pro vodorovnou dopravu sypkých materiálů v zemědělsví, krmivářském průmyslu a jiných provozech. Konstrukce je šroubovaná z pozinkovaných plechů s možností další úpravy práškovou barvou. Pro zvýšení životnosti jsou dna z otěruvzdorného plastu. Pohon elektromotorem s násuvnou převodovkou nebo řetězovým převodem.

Vybírací šneky

vybiraci-snekove-dopravniky-02-th.png

Vybírací šneky umožňují vyprázdnění kužele zbytkového obilí sil s plochým dnem po úplném vyprázdnění samospádem. Dopravovaný materiál vstupuje do dopravníku po celé délce obnažené šnekovnice a za pomocí závitů je transportován do prostoru výpadu (ve středu sila), odkud samospádem vypadává do dalších dopravních cest.

Vyskladňovací frézy

vyskladnovaci-frezy-02-th.png

Vyskladňovací fréza slouží k vyskladňování a dočistění obilního sila. Betonová deska nebo kovová podlaha na které je vyskladňovací fréza instalována musí být dokonale vodorovná. Skladované obilí musí být suché.

Morkus Morava s.r.o. navrhuje dopravní technologie na obiloviny na základě zpracovaných projektů. V případě, že uvažujete o investici do modernizace či stavby nových dopravních cest, kontaktujte nás. Navštívíme Vás a po vzájemné konzultaci navrhneme nejlepší možné řešení.

Ukázky technologií pro naskladnění a vyskladnění obilí najdete ve fotogalerii: fotogalerie.png

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

Akční nabídky