Posklizňové linky

posklizňové linky

Na tomto webu naleznete návod jak posuzovat nejdůležitějších části posklizňové linky – potřebné pro čištění, sušení či následné skladování. Při rozhodování o nákupu nové technologie doporučujeme vždy důkladně posuzovat všechny parametry nabízených řešení a to včetně posouzení nákladů na následný provoz.

Naskladnění zrnin

naskladnění zrnin

Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.

Vykladnění zrnin

vyskladnění zrnin

Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.

Čističky zrnin

čistička obilí

Čističky obilí jsou určeny pro všechny provozy, kde se provádí čištění a předčištění obilí a dalších zemědělských plodin. Na těchto strojích je možné čistit všechny druhy zemědělských plodin podle použitých sít. Důležitou vlastností moderních čistících strojů je oddělení lehkých nečistot a příměsí. To lze dokonale provést pouze za pomoci vzduchového čištění.

Sušárny zrnin

sušárny zrnin

Dobu sklizně ovlivňuje velké množství faktorů a sušárny zrnin umožňují pěstitelům provést sklizeň tehdy, kdy je to nutné a zrnina se dosuší na vlhkost, která je vhodná pro skladování. Použitím sušáren zrnin dochází ke značnému omezení rizik a ztrát. Začněte se sklizní dříve a minimalizujte tak možné ztráty způsobené poničením, potlučením a položením obilí.

Skladování zrnin

skladování zrnin

Skladování zrna v suchém stavu vychází z poznatku, že v obilí s malým obsahem vody probíhají všechny fyziologické procesy pomalu, omezuje se rozmnožování a škodlivá činnost mikroorganismů a skladištních škůdců. Využívá se metody zchlazování a aktivního větrání. Totiž při nízké teplotě se životní činnost všech živých složek snižuje nebo zcela zastavuje.

Opravy a servis

montaze-demotaze-poskliznove-linky02-th.png

Nabízíme naše zkušenosti a služby v oblasti oprav a servisu technologií úpravy a skladování zrnin. Opravy a servis posklizňových linek provádí naši proškolení pracovníci s mnohaletými zkušenostmi. Opravy a servis provádíme jako doplňkovou službu našeho standardního montážního programu stavby sil.

Opravy a modernizace posklizňových linek

princip-poskliznove-linky-02-th.png

Dle poptávky od zákazníků provádeme opravu nebo kompletní rekonstrukci či modernizaci stávající posklizňové linky, případně dodáme a nainstalujeme nové skladovací technologie vhodné k začlenění do těchto používaných linek. V rámci realizace modernizace či stavby nových technologických celků zajišťujeme další služby jako konzultace, studie, projektové přípravy a řešení.

Skladování zrna v sile

skladovani-obili-003-min.png

Sila jsou vyrobena z ocelového pozinkovaného nebo smaltovaného plechu a jsou opatřena vloženou provětrávanou podlahou, zde je obilné zrno skladováno. Provzušnění mají na staroti ventilátory které vhání přes podlahu do sila vzduch. Naskladnění, vyskladnění i případné protáčení obsahu skladovacích sil je realizováno pomocí dopravních technologií. Provoz skladovacích sil je většinou řízen poloautomaticky s monitoringem všech možných poruchových stavů.

Cílem společnosti Morkus Morava s.r.o je trvale udržovat a posilovat důvěru a spokojenost našich zákazníků. Poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb v oboru demontážních a montážních prací pro zemědělství i průmysl.

Ukázky oprav a servisu najdete ve fotogalerii: fotogalerie.png

Více informací naleznete v sekci SILA

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

Akční nabídky