Rovné dno
Schéma sila s rovným dnem

Obilní sila jsou v provedení s rovným dnem pevně upevněná k železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání může být podlaha opatřena odvětrávacími kanály do který vhání vzduch provzdušňovací ventilátory. Vyskladňování je prováděno pomocí vyhrnovacího zařízení umístěného uvnitř sila na dně.

Betonová výsypka
Schéma sila s vestavěnou betonovou výsypkou

Obilní sila v provedení s vnitřní betonovou výsypkou jsou pevně upevněná k železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání může být silo opatřeno odvětrávacími kanály do který vhání vzduch provzdušňovací a protikondenzační ventilátory. Betonová výsypka slouží k vyskladňování sila. Při použití betonové výsypky se zmenší kapacita sila.

Vestavba do sila
Speciální vestavby do sil

Další možností vyskladňování smaltovaných nebo pozinkovaných sil je namontování speciální kovové vestavby. Vestavby je možné namontovat i do sil v provozu. Tyto mohou být kuželovité nebo šikmé. Sila mohou být opatřena systémem aktivního odvětrávání pomocí provzdušňovacích a protikondenzačních ventilátorů. Střecha je opatřena výduchy.

Falešné dno
Silo s falešným dnem

Obilní sila jsou v provedení s falešným dnem pevně upevněná k železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání uskladněných zrnin je podlaha opatřena odvětrávacími průduchy do kterých vhání vzduch provzdušňovací ventilátory. Vyskladňování obsahu je prováděno pomocí vyhrnovacího zařízení umístěného uvnitř sila na falešném dně.

Sila na biomasu

Silo na biomasu 01

Při procesu využívání obnovitelných zdrojů energie dostává dříve nevyužívaný odpad zemědělského, lesního či dřevozpracujícího průmyslu zcela nový význam. Z odpadu se stává energeticky cenné palivo, které je třeba vhodným způsobem skladovat. Naše sila na biomasu navrhneme zákazníkovi tak, aby v maximální míře splňovala jeho představy a požadavky na skladování biomasy. Sila jsou dodávána včetně vhodného vybírání, explozivních klapek, vstupních a nahlížecích otvorů, suchovodu, ochrany před výbuchem a zážehem, žebříků a podesty.

Energetické využití biomasy

Obecně je biomasa definována jako substance organického původu (pěstování rostlin v půdě nebo vodě, chov živočichů, produkce organického původu, organické odpady). Biomasa je buď záměrně získávána jako výsledek výrobní činnosti, nebo se jedná o využití odpadů ze zemědělské, potravinářské a lesní výroby, z péče a údržby krajiny a podobně.

Zvětšit náhled

Z uvedené definice biomasy je patrno, že se jedná o velmi široký pojem. V základním dělení je možno biomasu členit na suchou biomasu (např. dřevo) a mokrou biomasu (např. prasečí kejda).

Skladování biomasy

Při rozkladu organických látek (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) v uzavřených nádržích bez přístupu kyslíku vzniká bioplyn. Ze zemědělských odpadů se v největší míře energeticky využívá kejda, případně i slamnatý hnůj, sláma, zbytky travin, stonky kukuřice, bramborová nať a další. Tímto způsobem je možné zpracovávat také slámu, piliny a jiný odpad, proces je však pomalejší.

Energetické využití biomasy je považováno všeobecně za žádoucí a z hlediska minimalizace ekologické zátěže za vhodné.

Ukázky sil na biomasu najdete ve fotogalerii: Fotogalerie sila na biomasu

Tabulka velikostí smaltovaných sil s rovným dnem je ZDE

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

Akční nabídky