Rovné dno
Schéma sila s rovným dnem

Obilní sila jsou v provedení s rovným dnem pevně upevněná k železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání může být podlaha opatřena odvětrávacími kanály do který vhání vzduch provzdušňovací ventilátory. Vyskladňování je prováděno pomocí vyhrnovacího zařízení umístěného uvnitř sila na dně.

Betonová výsypka
Schéma sila s vestavěnou betonovou výsypkou

Obilní sila v provedení s vnitřní betonovou výsypkou jsou pevně upevněná k železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání může být silo opatřeno odvětrávacími kanály do který vhání vzduch provzdušňovací a protikondenzační ventilátory. Betonová výsypka slouží k vyskladňování sila. Při použití betonové výsypky se zmenší kapacita sila.

Vestavba do sila
Speciální vestavby do sil

Další možností vyskladňování smaltovaných nebo pozinkovaných sil je namontování speciální kovové vestavby. Vestavby je možné namontovat i do sil v provozu. Tyto mohou být kuželovité nebo šikmé. Sila mohou být opatřena systémem aktivního odvětrávání pomocí provzdušňovacích a protikondenzačních ventilátorů. Střecha je opatřena výduchy.

Falešné dno
Silo s falešným dnem

Obilní sila jsou v provedení s falešným dnem pevně upevněná k železobetonové desce. Pro aktivní odvětrávání uskladněných zrnin je podlaha opatřena odvětrávacími průduchy do kterých vhání vzduch provzdušňovací ventilátory. Vyskladňování obsahu je prováděno pomocí vyhrnovacího zařízení umístěného uvnitř sila na falešném dně.

Sila na pelety

silo-na-biomasu001-th.png

Pelety se v posledních letech staly velmi populárním, ekonomicky i ekologicky výhodným palivem. Jejich vhodné skladování je nezbytným předpokladem pro jejich další energetické využití. Naše sila na pelety můžeme dodat jak ve variantě s vybíráním a dopravními cestami pro navazující technologie (např. kotelny), tak ve variantě s vybíráním a bočním plněním nákladních aut a cisteren. Sila jsou dodávána včetně ochranných klapek, nahlížecích otvorů, suchovodu, ochrany před výbuchem a zážehem, žebříků a podesty.

Využití dřevního odpadu

silo-drevni-odpad-03-th.png

Vlastní produkce dřevařských dílen, truhlářských provozů nebo jiných dřevozpracujících provozů vede ke zvýšené tvorbě odpadního dřeva, které je možné zcela nebo z části odprodat jiným subjektům, nebo využít pro sebe sama, například pro vytápění firemních prostor. Právě instalací vhodného kotle na produkovaný dřevní odpad lze řešit krytí potřeb tepla bez zbytečně vynaložených dalších provozních nákladů. Dřevní odpad z výroby je k dispozici přímo u zdroje, takže odpadají i náklady, jindy nutné k dopravě paliva ke kotli. Obvyklým problémem běžných kotlů ale bývá zvýšená vlhkost dřevního odpadu.

Vhodnost ocelových sil pro skladování pelet

montaze-demotaze-poskliznove-linky02-th.png

Nezanedbatelnou část investičních nákladů tvoří v případě používání pelet jejich skladování, manipulace a doprava do kotle. Pelety mají tendenci k nasákavosti, proto musí být uskladněny v uzavřeném prostoru aby nedocházelo k jejich destrukci. Jako nejvhodnější se pro tento účel zdají být ocelová sila s dostatečnou kapacitou a na ně navazující doprava paliva do sil i do kotle.

Ukázky sil na pelety najdete ve fotogalerii: fotogalerie.png

Tabulka velikostí smaltovaných sil je ZDE

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

Akční nabídky