Posklizňové linky

posklizňové linky

Na tomto webu naleznete návod jak posuzovat nejdůležitějších části posklizňové linky – potřebné pro čištění, sušení či následné skladování. Při rozhodování o nákupu nové technologie doporučujeme vždy důkladně posuzovat všechny parametry nabízených řešení a to včetně posouzení nákladů na následný provoz.

Naskladnění zrnin

naskladnění zrnin

Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.

Vykladnění zrnin

vyskladnění zrnin

Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.

Čističky zrnin

čistička obilí

Čističky obilí jsou určeny pro všechny provozy, kde se provádí čištění a předčištění obilí a dalších zemědělských plodin. Na těchto strojích je možné čistit všechny druhy zemědělských plodin podle použitých sít. Důležitou vlastností moderních čistících strojů je oddělení lehkých nečistot a příměsí. To lze dokonale provést pouze za pomoci vzduchového čištění.

Sušárny zrnin

sušárny zrnin

Dobu sklizně ovlivňuje velké množství faktorů a sušárny zrnin umožňují pěstitelům provést sklizeň tehdy, kdy je to nutné a zrnina se dosuší na vlhkost, která je vhodná pro skladování. Použitím sušáren zrnin dochází ke značnému omezení rizik a ztrát. Začněte se sklizní dříve a minimalizujte tak možné ztráty způsobené poničením, potlučením a položením obilí.

Skladování zrnin

skladování zrnin

Skladování zrna v suchém stavu vychází z poznatku, že v obilí s malým obsahem vody probíhají všechny fyziologické procesy pomalu, omezuje se rozmnožování a škodlivá činnost mikroorganismů a skladištních škůdců. Využívá se metody zchlazování a aktivního větrání. Totiž při nízké teplotě se životní činnost všech živých složek snižuje nebo zcela zastavuje.

Doprava obilí

montaze-demotaze-poskliznove-linky02-th.png

Dopravu obilí řešíme pomocí osvědčených a kvalitních dopravníků obilovin a zrnin, jako jsou korečkové elevátory, šnekové dopravníky, žlabové dopravníky a řetězové dopravníky. Samozřejmostí jsou i možnosti řešení využití pneumatických dopravních cest, ať již stacionárních nebo mobilních.

Manipulace a dopravní cesty

montaze-demotaze-poskliznove-linky03-th.png

Skladování komodit v provětrávaných silech navazuje na technologické systémy jako jsou dopravníky, čističky a sušičky pro kompletní ošetření zrna. Doprava obilí je zajišťována pomocí dopravníků zrnin a obilovin. Dodáváme korečkové dopravníky, šnekové dopravníky, řetězové dopravníky a žlabové. Dopravníky obilí a zrnin vám mnohonásobně ulehčí mnohdy náročnou manipulaci s obilím. Podle vašich potřeb můžete vybírat z mnoha různých typů.

Nabízíme dopravní technoligie pro obiloviny

Morkus Morava s.r.o. navrhuje dopravní technologie na obiloviny na základě zpracovaných projektů. V případě, že uvažujete o investici do modernizace či stavby nových dopravních cest, kontaktujte nás. Navštívíme Vás a po vzájemné konzultaci navrhneme nejlepší možné řešení.

Ukázky technologie pro dopravu obilí najdete ve fotogalerii: fotogalerie.png

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

Akční nabídky