Lehké opravy sil

lehke-opravy-sil-min.jpg

Lehká oprava smaltovaného sila řeší případnou netěsnost, korozi či mechanickou závadu jen na přechodnou dobu. Většina lehkých oprav se provádí za plného provozu zemědělského sila, to znamená že silo nemusí být vyprázdněno. Upozorňujeme že pro trvalé odstranění případných závady je potřeba povést opravu střední nebo generální.

Střední opravy sil

stredni-oprava-sila-min.jpg

Poškozené šrouby se vyměnění, spoje se z vnitřní strany očistí, odmastí a přetmelí souvislou vrstvou tmelu tak, aby byly zakryty nechráněné okraje plechů. Poškozená místa na plechách se opraví přetmelením. Kotevní pásek se vymění za nový. Po kontrole stavu podlahy se poškozené místa opraví a celá podlaha se očistí a natře speciálním nátěrem nátěrem.

Generální opravy sil

generalni-oprava-sila-min.jpg

U toho typu opravy se domontuje 80% plechů které se renovují nebo vyměnění za jiné renovované. Renovované plechy budou namontovány pomocí nového spojovacího a těsnícího materiálu. U nedemontovaných lubů budou vyměněny špatné šrouby, ostatní postup opravy je shodný s opravou střední včetně výměny kotevního pásku a opravy podlahy.

Kompletní generální opravy sil

zastreseni-nadrze-th.jpg

U toho typu opravy se domontuje 80% plechů které se renovují nebo vyměnění za jiné renovované. Renovované plechy budou namontovány pomocí nového spojovacího a těsnícího materiálu. U nedemontovaných lubů budou vyměněny špatné šrouby, ostatní postup opravy je shodný s opravou střední včetně výměny kotevního pásku a opravy podlahy.

Zvýšení kapacity sil

navyseni-kapacity-sila-min.jpg

U smaltovaných sil typu Vítkovice je možné za určitých technických předpokladů zvýšit užitný objem skladovacího sila. Navýšení musí předcházet revizní prohlídka, posouzení a vyjádření statika. Ve většině námi řešených případů navýšení kapacity, musela být souběžně provedena střední nebo generální oprava sila.

Zastřešení sil

zastreseni-nadrze-th.jpg

Provádíme dodatečné zastřešení smaltovaných a pozinkovaných sil několika typy střešních systémů. Průměry smaltovaných zemědělských sil 6 a 8,5m dokážeme zastřešit oboustranně smaltovanými plechy včetně technologických otvorů a přírub. Dodatečné zastřešení skladovacích sil se provádí velmi zřídkavě.

Revize sil

revize-sil-polsko-min.png

Nabízíme provedení revizí Vašich stávajících sil a posouzení jejich aktuálního technického stavu ve vztahu k jejich dalšímu použití jak z hlediska suroviny, tak i z hlediska očekávané další životnosti. Navrhneme Vám řešení a vypracujeme cenový návrh na provedení případné opravy či renovace.

Revize a kontroly

revize-sil-kaplice-min.png

Provádíme revize - kontroly - odborné prohlídky - měření - zkoušky zemědělských sil a dalších technických zařízení potřebných pro provoz sila. Pro objednatele, vlastníky, provozovatele, správce sil nebo technologií, zajišťujeme kompletní vedení revizní agendy vyhrazených technických zařízení, včetně archivace předepsané dokumentace - revizních zpráv, protokolů o kontrolách, odborných prohlídkách, pasportů a podobně.

Dodržování revizních prohlídek sil

revize-sil-prachovice-min.png

Základem řádné péče o zemědělské silo je vždy průběžné sledování jeho stavu – tedy provádění prohlídek, kontrol, revizí apod. V praxi jsou tyto pojmy často zaměňované, chybně pojímané a tedy i nedostatečně plněné. Jejich zanedbávání přitom představuje jednu z nejčastějších příčin vzniku větších závad, jejichž odstranění bývá většinou několikanásobně dražší než pravidelná revize či kontrola sila.

Standardní kompletaci pozinkovaného sila s plochým dnem najdete ZDE

Ukázky revizí sil najdete ve fotogalerii: fotogalerie.png

Tabulka velikostí pozinkovaných sil s rovným dnem je ZDE

Tabulka velikostí pozinkovaných sil s kuželovou výsypkou je ZDE

Tabulka velikostí smaltovaných sil je ZDE

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

Akční nabídky