Posklizňové linky
posklizňové linky

Na tomto webu naleznete návod jak posuzovat nejdůležitějších části posklizňové linky – potřebné pro čištění, sušení či následné skladování. Při rozhodování o nákupu nové technologie doporučujeme vždy důkladně posuzovat všechny parametry nabízených řešení a to včetně posouzení nákladů na následný provoz.

Naskladnění zrnin
naskladnění zrnin

Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.

Vykladnění zrnin
vyskladnění zrnin

Dopravníky na obilí jsou určeny na dopravu obilovin a zrnin. Nabízíme dopravníky na obilí jako jsou redlery, korečkové elevátory, kombinované redlery elevátory, příjmové vany, šnekové dopravníky, pásové dopravníky a obilní pumpy. Mechanický způsob plnění je nejrozšířenější, protože dosahuje vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.

Čističky zrnin
čistička obilí

Čističky obilí jsou určeny pro všechny provozy, kde se provádí čištění a předčištění obilí a dalších zemědělských plodin. Na těchto strojích je možné čistit všechny druhy zemědělských plodin podle použitých sít. Důležitou vlastností moderních čistících strojů je oddělení lehkých nečistot a příměsí. To lze dokonale provést pouze za pomoci vzduchového čištění.

Sušárny zrnin
sušárny zrnin

Dobu sklizně ovlivňuje velké množství faktorů a sušárny zrnin umožňují pěstitelům provést sklizeň tehdy, kdy je to nutné a zrnina se dosuší na vlhkost, která je vhodná pro skladování. Použitím sušáren zrnin dochází ke značnému omezení rizik a ztrát. Začněte se sklizní dříve a minimalizujte tak možné ztráty způsobené poničením, potlučením a položením obilí.

Skladování zrnin
skladování zrnin

Skladování zrna v suchém stavu vychází z poznatku, že v obilí s malým obsahem vody probíhají všechny fyziologické procesy pomalu, omezuje se rozmnožování a škodlivá činnost mikroorganismů a skladištních škůdců. Využívá se metody zchlazování a aktivního větrání. Totiž při nízké teplotě se životní činnost všech živých složek snižuje nebo zcela zastavuje.

Posklizňové linky

Posklizňové linky 02

Nabízíme komplexní služby v oblasti úpravy a skladování zrnin. Neustále se zvyšující význam obilovin v potravinářském, krmivářském a energetickém sektoru klade také zvýšené nároky na komplexní řešení jejich zpracování a skladování. Naše služby pokrývají celý proces realizace, od projekčních prací až po dodávku a montáž. Používáme osvědčené systémy manipulace obilovin a snažíme se navrhovat energeticky úsporná řešení pro zpracování obilovin. Naše řešení vždy vycházejí z individuálního přístupu ke každému zákazníkovi.

Posklizňová úprava zrnin

Posklizňová úprava zrnin 02

Posklizňová linka je samostatná jednotka sloužící ke skladování obilnin a jiných pěstovaných surovin. Ceny zemědělských plodin jsou ze své podstaty svázané se sezónními cykly. Výrazná sezónnost je charakteristickým rysem cen zemědělských komodit. Vzhledem k těmto kolísavým cenám je důležité prodat úrodu v co nejpříznivější dobu a je tedy nezbytné komplexně vyřešit otázku posklizňové úpravy a skladování. Kvalita je důležitým parametrem bez ohledu na sezónní výkyvy. Dodávky technologií pro posklizňovou úpravu zrnin mají vždy společné zadání, a to minimální ztráty a maximální kvalitu uskladněných plodin.

Princip posklizňové linky

Princip posklizňové linky 02

Příjem volně ložených plodin z nákladních automobilů probíhá na přejezdovém koši, odtud je surovina dopravována technologickými cestami do čističky a sušárny, zde se dále zpracovává. Poté je dopravena do skladovacích sil, která jsou součástí posklizňové linky. Provoz je plně automatizován. Jako skladovací jednotky používáme válcová pozinkovaná nebo smaltovaná sila o přesně spočítaných průměrech a výškách, tak aby splňovala požadovanou kapacitu. Sila jsou vyrobena z ocelových plechů kompletovaných na místě a ty jsou opatřeny kvalitním zinkováním nebo oboustraným smaltem, aby dokázaly odolávat vnějším povětrnostním vlivům.

V případě, že uvažujete o modernizaci či výstavbě nové posklizňové linky, ozvěte se nám, rádi vám navrhneme nejlepší možné řešení pro váši budoucí investici do zpracování a skladování zrnin.

Ukázky posklizňových linek najdete ve fotogalerii: Fotogalerie posklizňové linky

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

Akční nabídky