Objemové hmotnosti skladovaných a přepravovaných komodit v zemědělství a průmyslu

NÁZEV PLODINY kg/m3 NÁZEV PLODINY kg/m3 NÁZEV PLODINY kg/m3
Brambory syrové 700 Stonek konopí 100 Rohovina 1750
Brambory volně ložené, vyprané 750 Krupice, kroupy 600 Rostlinné tuky a oleje v sudech 650
Brambory v pytlích 650 Semeno lnu volně ložené 800 Semeno řepky 600-710
Brambory sušené 130 Semeno lnu v pytlích 700 Semeno hořčice 600-700
Bramborové vločky 300 Semeno lnu v balících 300 Semeno ovoce a zeleniny 300
Chmel v pytlích 150 Stonky lnu volně skladované 150 Semeno pícnin a luskovin 800
Chmel volně sypaný syrový 100 Lupina 700-800 Semeno slunečnice 550
Chmel volně sypaný sušený 20 Boby, čočka, fazole, hrách, sója 800 Semeno travní 360-500
Chmel v žocích 300 Hrách 650-850 Semeno jetelové 700-800
Chrást řepný čerstvý 140-160 Bob 750-850 Semeno lnu 640-750
Chrást řepný pořezaný 350-400 Čočka 650-860 Semeno máku 560-620
Chrást řepný drcený sklízečem nebo ve sběracím náv. 180 Fazole 780-870 Semeno vojtěšky 760-800
Cibule 550 Mouka žitná, pšeničná 600 Škrob 1500
Cukr surový krystalický 1100 Mouka krmná 400-500 Slad zelený 450
Cukr sypký rafinovaný 850 Mrkev 750 Slad sušený 550
Cukr rafinovaný ulehlý (výška 4 m) 1000 Pšenice 720-850 Usně a kůže 1000
Cukr rafinovaný v krabicích 900 Žito 630-760 Vlna ovčí volná 450
Cukrovka - bulvy 560-720 Ječmen 600-750 Vlna ovčí suchá, lisovaná 1300
Cukrovka - skrojky neřezané 140-200 Oves 400-530 Zelenina volně ložená 200-700
Cukrovka - skrojky řezané 350-400 Zelenina v bednách 250-350 Ocet 1016
Řízky cukrovarské 820-1050 Okurky 600 Hlávkové zelí 400-500
Řízky cukrovarské čerstvé (90 % vody) 900 Ovoce - průměr 650 Mrkev 750
Řízky cukrovarské lisované 700 Bobuloviny v bednách 700 Zelenina solená i kvašená v sudech 600
Řízky cukrovarské silážované 900 Jádrové a citrusové ovoce v bednách 500
Řízky cukrovarské sušené (10 % vody) 300 Ovoce volně skladované 550
Řízky řepné nelisované 830-1000 Hroznové víno v bednách 500
Řízky řepné lisované 750-800 Peckoviny v bednách 600
Řízky řepné sušené 350-400 Paprika v pytlích 550
Hořčice 600-700 Rákos 120-150
Semeno konopí 550-250 Řepa krmná 500-700
SYPKÉ MATERIÁLY kg/m3 NEROSTNÉ MATERIÁLY kg/m3 VYROBENÉ MATERIÁLY kg/m3
Korková drť 45 Čedič 3200 Asfalt 1300
Křemelina 600 Mramor 2800 Azbest 2 100-2 800
Piliny 200 Pískovec 2600 Bakelit 1300
Hlína suchá 1600 Porfyr 2800 Beton 2300-2400
Písek 1750 Rostlá půda 2000 Celuloid 1400
Škvára 650-750 Vápenec 2500 Grafit 2100
Štěrk 1600-1800 Žula 2500 Guma 960-1300
Vápno pálené prachové 700-800 Hnědé uhlí 600-800 Papír 700-1100
Elektrárenský popýlek 200 Kámen 1500-2200 Plexisklo 1180
Slévárenský písek 1500-1700 Lámaný kámen 2100-2460 Porcelán 2100-2400
Suchý písek 1350-1650 Černé uhlí 1060-1100 PVC 1200-1500
Vlhký písek 1700-2050 Hořčík 1740 Sklo 2400-2800
Cement 1200-1300 Kaolín 2200 Teflon 2100-2300
Vlhká hlína 1900-2100 Křemík 2330 Vosk 950-980
Hlína suchá uležená 1300-1400 Křída 1800-2 600 Woodův kov 9700
Hlína z pařeniště nakypřená 250-350 Mramor 2600-2900 Wolfram 19300
KAPALINY V ZEMĚDĚLSTVÍ HMOTNOST (kg/m3) TECHNICKÉ KAPALINY kg/m3 POTRAVINOVÉ KAPALINY kg/m3
Voda 20 °C 998 Nafta topná 900-980 Mléko kravské 1030
Led 900 Nafta motorová 830-850 Mléko odstředěné 1026
Sníh 300 Benzín 730-750 Syrovátka 1020
Močůvka 1060-1100 Acetofenon 1033 Kravské mlezivo 1046
Syrovátka 1020-1030 Aceton 789,9 Pivo 1025
Mléko 1030-1035 Allylalkohol 854 Ocet 1016
Hnůj uležený 800-1000 Anilin 1022 Med 1400
Kompost 1200-1400 Benzen 877 Ovocná šťáva 1020
Močovina 680-700 Buthanol 809,8 Rostlinné tuky a oleje v sudech 650
Kejda 1060-1100 Cyklohexan 778,6
Kombinované hnojivo DAM 390 1300 Diethylether 714
NP hnojivo 1200-1400 Ethanol 789,3
Kapalná hnojiva 1050-1400 Glycerol 1261
Heptan 683,8
Hexan 659,4
Chloroform 1483
Kyselina dusičná 1527
Kyselina mravenčí 1220
Kyselina octová 1049
Kyselina sírová 1840
Med (18 % vody) 1417,1
Methanol 791,7
Olej olivový 910
Olej ricínový 960
Olej terpentýnový 855
Olej transformátorový 866
Penthanol 811,7
Petrolej 760-860
Propanol 803,5
Ropa 730-1000
Rtuť 13579,04
Sirouhlík 1263
Tetrachlormethan 1597
Toluen 867
Voda mořská (13 °C) 1024
Voda těžká 1105
PALIVA TĚŽENÁ PEVNÁ kg/m3 PALIVA KAPALNÁ kg/m3 PALIVA PŘÍRODNÍ kg/m3
Uhlí černé 700-900 Nafta motorová 830-980 Dřevo 450-650
Uhlí hnědé 600-800 Bionafta 855-885 Dřevní prach, piliny 120-180
Uhelné brikety 100-1500 Topné oleje 900-980 Sypané hobliny 200
Uhlí dřevěné 250-350 Benzin 730-750 Dřevní štěpka 160-250
Koks 380-600 Petrolej 800 Polínka 30-50 cm (sypaná až rovná) 250-500
Mazut 950 Polena 100 cm rovnaná 300-500
Pelety, brikety 400-600
Sláma jako palivo - drcená, řezaná 40-60
Sláma jako palivo - vysokotl. balíky standard 70-120
Sláma jako palivo - obří balíky kulaté 60-90
Sláma jako palivo - obří balíky hranaté 60-160
Sláma jako palivo - brikety, palety 300-600
PÍCNINY kg/m3 SENO kg/m3 SLÁMA kg/m3
Jetel (vojtěška) zavadlé na řádku 20-25 Píce zavadlá na řádku 15-25 Sláma ve sběracím návěsu 30-80
Jetel (vojtěška) zavadlé pořezané v návěsu 110-160 Píce zavadlá pořezaná 60-70 Sláma suchá řezaná 20-40
Jetel (vojtěška) zavadlé ve sběracím návěsu 60-100 Píce zavadlá lisovaná 200-280 Sláma vlhká řezaná 50-80
Jetel suchý neřezaný ve skladu 40-60 Seno ve sběracím návěsu (suché - zavadlé) 50-90 Sláma ve skladu (stohu) 40-100
Jetel suchý řezaný ve skladu 80-140 Seno suché řezané 35-50 Sláma lisovaná nízkotlakým lisem 80-90
Jetel, pícní luskoviny, tráva, směsky 350 Seno ve skladu 50-150 Sláma lisovaná vysokotlakým lisem 110-200
Pícniny na semeno volně ložené 25-35 Seno lisované 150-250 Sláma po uložení 40-50
Pícniny na semeno ve sběracím návěsu 35-70 Seno volně ložené 50-100 Sláma slehlá 60-100
Zelená píce na řádku 28-35 Seno luční suché na řádku 10-18 Sláma suchá v řádku 8-15
Zelená píce pořezaná ve velkoobjemovém voze 150-400 Sláma vlhká v řádku 15-20
Zelená píce pořezaná ve sběracím návěsu 120-270 Sláma vlhká pořezaná ve velkoobjemovém návěsu 50-80
Sláma suchá pořezaná ve velkoobjemovém návěsu 20-40
STAVEBNÍ MATERIÁL kg/m3 STAVEBNÍ MATERIÁL kg/m3 STAVEBNÍ MATERIÁL kg/m3
Beton zavlhlý 2220 Cihly plné 1500-2100 Cihly duté 1000-1200
Kámen 1500-2200 Dřevo měkké 300-450 Řezivo tvrdé 500-600
Řezivo impregnované 600-800 Ocelové konstrukce 700-7000 Písek suchý 1350-1650
Písek vlhký 1700-2050 Škvára 650-750 Štěrk 1500-2000
Vápno pálené prachové 700-800 Agloporit 0-4 mm frakce 900 Agloporit ostatní frakce 4-22 mm 800
Cement čeřený 1000 Cement čerstvě nasypaný 1200 Cement nasypaný ulehlý 1600
Cement v pytlích 1500 Cihelná drť z cihel 1200 Expandit, frakce 0-4 mm 1100
Expandit, frakce 4-22 mm 750 Expandit, frakce 8-32 mm 700 Kamenná drť z velmi hutného kamene 2000
Kamenná drť z hutného kamene 1800 Kamenná drť z pórovitého kamene 1500 Keramzit netříděný 600
Keramzit jemná frakce 0-4 mm 900 Keramzit hrubé frakce 11-22 mm 450 Korková drť 300
Křemelina suchá podle druhu 250-700 Křemelina surová 1000-1100 Křemen volně sypaný 1600
Pemzový písek 500 Expandovaný perlit EP/100 100 Expandovaný perlit EP/150 150
Expandovaný perlit EP/200 200 Koksový popílek 700 Polyhydráty (sádra) ulehlé 1250
Polyhydráty (sádra) v pytlích 1100 Anhydráty ulehlé 1600 Anhydráty v pytlích 1450
Sádrový cement, ulehlá směs 1800 Sádrový cement v pytlích 1650 Stavební rum 1300
Vysokopecní zpěněná struska netříděná 900 Vysokopecní zpěněná struska tříděná 0-8 mm 1050 Vysokopecní zpěněná struska tříděná 4-22 mm 900
Vysokopecní zpěněná struska tříděná 8-22 mm 850 Vysokopecní zpěněná struska tříděná 16-22 mm 800 Vysokopecní zpěněná struska zrněná granulovaná 1000
Vysokopecní zpěněná struska v kusech 30-70 mm 900 Křemenouhelná kotlová škvára a popílek 900 Drcený štěrk, velmi hutný kámen 2000
Drcený štěrk, hutný kámen 1800 Drcený štěrk, pórovitý kámen 1500 Drcený tras, čerstvě nasypaný 1100
Drcený tras, ulehlý 1500 Tuf, tufová drť - slovenská lehká 800 Tuf, tufová drť - těžká 1100
Tuf, tufová drť - moravská 1200 Nehašené kusové vápno nad 100 mm 1200 Vápno hašené na sucho ulehlé 700
Vápno hašené na sucho v pytlích 600 Vápenná kaše 1400 Vápno pálené prachové 700
HNOJIVA TUHÁ MINERÁLNÍ kg/m3 HNOJIVA KAPALNÁ MINERÁLNÍ kg/m3 HNOJIVA STATKOVÁ kg/m3
Ledek amonovápenatý 700 Kombinované hnojivo DAM 390 1300 Hnůj čerstvý (chlévská mrva) 700-800
Ledek amonný 800-850 NP hnojivo 1200-1400 Hnůj uleželý 800-1200
Močovina 700 Kapalná hnojiva 1050-1400 Kompost 950-1100
Fosfátová moučka 1600 Vitahum 600-700
Thomasova moučka 2200 Rašelina suchá 500-600
Vysokopecní vápenatá struska 1700 Výkaly prasat 950-1000
Síran amonný 900 Slepičí trus 950-1000
Draselná sůl 1100-1200 Kejda, močůvka 1060-1100
Superfosfát 850-1440
Mletý vápenec 1700
Vápenec 1250-1300
Kombinované hnojivo NPK (průměr) 1150
Minerální hnojiva tuhá 700-1400
ZEMĚDĚLSKÁ KRMIVA HMOTNOST (kg/m3) ZEMĚDĚLSKÁ KRMIVA OBJEMOVÁ HMOTNOST (kg/m3)
Krmné směsi, šroty 450-650 Krmiva objemová čerstvá ve sběracím návěsu 120-270
Krmné směsi granulované 300-700 Krmiva objemová řezaná 150-400
Krmné směsi minerální 1100-1300 Siláž ze silážních žlabů 650-1050
Výpalky 650-1000 Senáž z věží 550-750
Melasa 1350-1400 Cukrovarnické řízky 820-1050
Minerální přísady 600-1000 Smíšená krmiva sypká 500
Pivovarské mláto čerstvé 550-750 Řezanka (seno, sláma) 150
Pivovarské mláto sušené 250-330 Luční otava 70-95
Surová kostní moučka 780-800
Senná, jetelová, vojtěšková moučka 170-185
Otruby podle druhu 200-600
Pokrutiny v pytlích lněné 450
Pokrutiny v pytlích podzemnicové 600
Pokrutiny v pytlích řepkové 500
Pokrutiny v pytlích slunečnicové 650
Pokrutiny v pytlích sójové 600
Pokrutiny v pytlích lisované 750
Sůl dobytčí 1100-1200
Šrot ovesný 380-410
Výpalky lihovarnické čerstvé 1000
Výpalky lihovarnické částečně pálené 900
DŘEVO ČERSTVÉ kg/m3 DŘEVO PŘIROZENĚ VYSUŠENÉ kg/m3 DŘEVO UMĚLE VYSUŠENÉ kg/m3
Borovice lesní 700 Borovice lesní 520 Borovice lesní 510
Borovice černá 900 Borovice černá 670 Borovice černá 540
Bříza 940 Bříza 600 Bříza 590
Buk 990 Buk 720 Buk 570
Douglaska 910 Douglaska 570 Douglaska 550
Dub cer 1110 Dub cer 850 Dub cer 730
Dub letní a zimní 1000 Dub letní a zimní 760 Dub letní a zimní 660
Habr 1080 Habr 820 Habr 720
Jasan 920 Jasan 720 Jasan 620
Javor klen 980 Javor klen 660 Javor klen 530
Javor mléč 870 Javor mléč 650 Javor mléč 520
Jedle 1000 Jedle 460 Jedle 420
Jilmy 950 Jilmy 700 Jilmy 520
Jírovec maďal 910 Jírovec maďal 570 Jírovec maďal 550
Lípa 730 Lípa 520 Lípa 420
Modřín 760 Modřín 600 Modřín 460
Olše 690 Olše 520 Olše 430
Smrk 740 Smrk 470 Smrk 440
Topol černý 840 Topol černý 450 Topol černý 370
Trnovník akát 870 Trnovník akát 750 Trnovník akát 660
Vejmutovka 520 Vejmutovka 400 Vejmutovka 320
Vrby 1000 Vrby 460 Vrby 370
Dřevní štěpka-ob. vody 10% 170
Dřevní štěpka-ob. vody 20% 190
Dřevní štěpka-ob. vody 30% 210
Dřevní štěpka-ob. vody 40% 225
ZEMINY A HORNINY PŘEMĚNĚNÉ kg/m3 ZEMINY A HORNINY USAZENÉ kg/m3 HORNINY VYVŘELÉ kg/m3
Amfibolit, amfibolitické břidlice 2900 Dolomit 2800 Čedič, diabas, gabro 3000
Mramor, hadec 2800 Pískovec, slepenec, křemenec, buližník, jílovitá břidlice 2600 Metafyr, spilit 2900
Rula, granulit, krystalický vápenec 2700 Hutný vápenec 2500 Porézní čedič, labradorit, porfyr, syenit, trachyt, andezit 2900
Kvarcit, fylit, svor 2600 Měkký vápenec 1900 Znělec, liparit, žula, diorit, garbodiorit, granodiorit 2600
Lasturnatý vápenec 1700 Těžký tuf 1800
Droba 2500 Lehký tuf 1200
Zlinovec (opuka), travertin 2400
Hrubé kamenivo přírodní (štěrk) zavlhlé 1800
Hrubé kamenivo přírodní (štěrk) vlhké 1900
Hrubé kamenivo přírodní (štěrk) velmi vlhké až nasycené 2000
Drobné kamenivo přírodní ulehlé (písek) zavlhlé 2000
Drobné kamenivo přírodní ulehlé (písek) vlhké 2100
Drobné kamenivo přírodní ulehlé (písek) velmi vlhké 2150
Drobné kamenivo přírodní středně ulehlé (písek) zavlhlé 1800
Drobné kamenivo přírodní středně ulehlé (písek) vlhké 1900
Drobné kamenivo přírodní stř. ulehlé (písek) velmi vlhké 2000
Hlinité písky až písčité hlíny 2000
Hlíny a jíly tvrdé 2000
Hlíny a jíly pevné až tuhé 2100
Hlíny a jíly měkké a kašovité 2200
Zeminy s organickou příměsí zavlhlé 1500
Zeminy s organickou příměsí vlhké 1650
Zeminy s organickou příměsí velmi vlhké 1800
Zeminy s vysokou organickou příměsí zavlhlé 500
Zeminy s vysokou organickou příměsí vlhké 800
Zeminy s vysokou organickou příměsí velmi vlhké 1100
Zemina vlhká 1900-2100
Zemina suchá 1300-1400
Rašelina čerstvá 700-850
Zemina pařeništní kyprá 250-360