Lehké opravy nádrží

oprava-nadrze-lehka-th.jpg

Lehká oprava řeší případnou netěsnost, korozi či mechanickou závadu jen na přechodnou dobu. Většina lehkých oprav se provádí za plného provozu nádrže to znamená že obsah nádrže nemusí být vypuštěn. Pro trvalé odstranění případné závady je potřeba povést opravu střední nebo generální.

Střední opravy nádrží

oprava-nadrze-stredni-th.jpg

Poškozené šrouby se vyměnění, spoje se z vnitřní strany očistí, odmastí a přetmelí souvislou vrstvou tmelu tak, aby byly zakryty nechráněné okraje plechů. Poškozená místa na plechách se opraví přetmelením. Kotevní pásek se vymění za nový. Po kontrole stavu podlahy se poškozené místa opraví a celá podlaha se očistí a natře epoxydovým nátěrem.

Generální opravy nádrží

oprava-nadrze-generalni-th.jpg

U toho typu opravy se domontuje 80% plechů které se renovují nebo vyměnění za jiné renovované. Renovované plechy budou namontovány pomocí nového spojovacího a těsnícího materiálu. U nedemontovaných lubů budou vyměněny špatné šrouby, ostatní postup opravy je shodný s opravou střední včetně výměny kotevního pásku a opravy podlahy.

Kompletní generální opravy nádrží

oprava-nadrze-kompletni-th.jpg

U toho typu opravy se domontuje 80% plechů které se renovují nebo vyměnění za jiné renovované. Renovované plechy budou namontovány pomocí nového spojovacího a těsnícího materiálu. U nedemontovaných lubů budou vyměněny špatné šrouby, ostatní postup opravy je shodný s opravou střední včetně výměny kotevního pásku a opravy podlahy.

Zvýšení kapacity nádrží

navyseni-kapacity-nadrze-th.jpg

U smaltovaných nádrží typu Vítkovice je možné za určitých technických předpokladů zvýšit užitný objem nádrží. Navýšení musí předcházet revizní prohlídka, posouzení a vyjádření statika. Ve většině námi řešených případů navýšení kapacity, musela být souběžně provedena střední nebo generální oprava nádrže.

Zastřešení nádrží

zastreseni-nadrze-th.jpg

Provádíme dodatečné zastřešení smaltovaných nádrží několika typy střešních systémů. Průměry nádrží 6 a 8,5m dokážeme zastřešit oboustranně smaltovanými plechy včetně technologických otvorů a přírub. Pro zastřešení větších průměrů nádrží používáme buď plachty nebo kompletní hliníkovo-plastový systém OptiDome firmy Harvestore.

Odborné prohlídky nádrží

prohlidky-001-m.png

U smaltovaných nádrží typu VÍTKOVICE byla výrobcem garantována životnost 20 let, po uplynutí této doby je další používání nádrží podmíněno provedením kompletní, odborné prohlídky. Naše firma zajišťuje tyto odborné prohlídky, revize a následné opravy těchto nádrží. Máme vypracovány potřebné technologické postupy a dokumenty splňující všechny současné normy a předpisy, kterými se řídíme.

Prováděním pravidelných, odborných prohlídek smaltovaných nádrží předejdete navýšení nákladů při následných opravách. Při osobní prohlídce našeho revizního technika Vás seznámíme s nejčastějšími příčinami vzniku závad na nádržích typu Vítkovice.

Příčiny netěsnosti nádrží

netesnost-001-m.png

Jednou z hlavních příčin netěsnosti je odlupující se tmel na vnitřní straně nádrže. Včasným odstraněním těchto netěsností můžete předejít katastrofálním důsledkům a správně zvolenou opravou minimalizujete následné náklady na případnou renovaci.

Plechy jsou po celém povrchu chráněny smaltem, hrany plechů bohužel ne, a proto je třeba vnitřní hrany plechů ochránit speciální silikonovou vrstvou. Životnost silikonových tmelů využívaných v 80 letech byla 20 let a byla stanovena téměř přesně. Bohužel tyto tmely stářím ztratily svou přilnavost a silikonová vrstva se začala loupat. Toto umožnilo uskladňovanému médiu narušit kvalitu plechů pomocí rychle se šířící koroze. Přílišná koroze velmi negativně ovlivňuje těsnost a následně statiku celé smaltované nádrže.

Současné normy předepisují předimenzovanější konstrukční prvky smaltovaných nádrží, a proto se těmito platnými normami beze zbytku řídíme při opravách.

Z výše jmenovaného vyplývá, že je nutné při opravě vyměnit i všechny poškozené šrouby, které byly dříve opatřeny pryžovou půlkulatou hlavou. Tyto jsou nahrazeny pevnostní šrouby DIN 8,8 které mají hlavu potaženou plastem a na rozdíl od původních šroubů odolávají slunečnímu záření a agresivním látkám. Správný počet vyměňovaných šroubů musí být navržen s ohledem na statiku celé smaltované nádrže.

Tabulka velikostí smaltovaných nádrží je ZDE

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

Akční nabídky