Archiv novinek - 2016/1

 • Výstavba skladu DAM Lučenec
  30 Prosince 2016 Kategorie Stavby

  Výstavba skladu DAM Lučenec

  Pro firmu Tajba a.s. jsme realizovali výstavbu nového skladu kapalných hnojiv v Lučenci na Slovensku. Sklad je tvořen 2 smaltovanými nádržemi Permastore včetně smaltovaných střech. Součástí výstavby byly i veškeré stavební práce včetně výstavby spodní stavby a ocelových konstrukcí přístřešků naskladnění kapalných hnojiv z automobilů i železnice.

  Specifikace dvou zastřešených smaltovaných nádrží Permastore: Ø 8,54m, 5 lubů, výška nádrže 7,5 m

 • Třebnouševes výstavba posklizňové linky
  30 Září 2016 Kategorie Stavby

  Třebnouševes výstavba posklizňové linky

  Pro firmu Bednár FMT s.r.o. jsme v roce 2016 realizovali montáž posklizňové linky v Třebnouševsi. Posklizňová linka je tvořena 4 pozinkovnými sily GSI včetně systému naskaldnění a vyskladnění zrna. Součástí montáže byla i dodávka, výroba a montáž ocelových konstrukcí hal, nosných konstrukcí ocelových zásobníků a dopravníků.

  Specifikace pozinkovaných sil: Ø 12,8m, objem: 1526 m³, výška sila 14,63m

 • Výstavba dvou smaltovaných sil Bučovice
  29 Září 2016 Kategorie Stavby

  Výstavba dvou smaltovaných sil Bučovice

  V areálu společnosti De Heus s.r.o., v Bučovicích jsme provedli výstavbu dvou kusů renovovaných smaltovaných záobníků s nepodjezdnými výsypkami. Součástí dodávky byla i výroba a montáž přístupového žebříku s plošinkou pro obě sila, meziplošinky a pochozí lávkou nad smaltovanými zásobníky včetně nosných konstrukcí dopravníku.

  Specifikace smaltovaných zásobníků: Ø 6,00m, 14 lubů, výška sila 26,87m

 • Výstavba nádrží na kejdu v Polance nad Odrou
  15 Září 2016 Kategorie Stavby

  Výstavba nádrží na kejdu v Polance nad Odrou

  V rámci akce modernizace chovu dojnic v zemědělském družstvu Polanka nad Odrou jsme v roce 2016 realizovali výstavbu skladovacích kapacit na kejdu a močůvku. Jednalo se o dodávku a výstavbu tří smaltovaných nádrží Permastore včetně doplňků, příslušentví a systému pro naskladnění, míchání a vyskladnění.

  Specifikace: Ø 17,08m, 6 lubů, výška nádrže 8,47m

 • Dodávka a montáž posklizňové linky Sedláček
  30 Července 2016 Kategorie Stavby

  Dodávka a montáž posklizňové linky Sedláček

  V první polovině roku 2016 probíhala výstavba kompletní posklizňové linky z renovovaných smaltovaných plechů pro soukromého zemědělce. Součástí dodávky byla i výroba a montáž montované ocelové haly a všech dopravních cest.

  Specifikace sila: Ø 6,0m, 10 lubů, výška sila 14,42m.

 • Techagro 2016
  7 Dubna 2016 Kategorie Výstavy a veletrhy

  Veletrh Techagro 2016

  Letošní ročník veletrhu TECHAGRO, který probíhal od 3. do 7. dubna 2016, je úspěšně za námi a tuto prestižní evropskou výstavu se zemědělskou technikou navštívilo více než 110 tisíc návštěvníků. Návštěvníci měli možnost po dobu pěti dnů zhlédnout expozice přibližně čtyř set vystavovatelů na ploše přes 60 000 m².

  Letošní veletrh, podobně jako ten před dvěma lety, potvrdil, že patří mezi nejprestižnější evropskou výstavu se zemědělskou technikou. Již tradičně připravila firma MORKUS Morava s.r.o v pavilonu G 02 pro všechny obchodní partnery, zákazníky ale i laickou veřejnost zajímavý výstavní stánek.

  Na závěr bychom velmi rádi poděkovali všem návštěvníkům z řad zákazníků, obchodních partnerů a fanoušků za návštěvu na našem stánku. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci naší expozice a také těm, kteří se starali o bezchybný chod stánku během celého veletrhu.

  Za vedení společnosti MORKUS Morava s.r.o. - David Morkus

 • Sklad kapalných hnojiv Fertistav
  30 Březen 2016 Kategorie Stavby

  Dodávka a montáž skladu kapalných hnojiv Fertistav

  Pro firmu Fertistav v Městci Králové se jednalo o montáž smaltovaných nádrží Permastore určených ke skladování kapalných hnojiv DAM. Součástí celé zakázky byla i dodávka a montáž veškerého příslušenství a systému naskladnění a vyskladnění kapalného hnojiva.

  Specifikace nádrží: 4ks Ø 8,54m, 8 lubů, výška sila 11,27m, 2ks Ø 5,98m, 8 lubů, výška sila 11,27m,

Akční nabídky