Stavby a reference

 • Smaltované nádrže pro ČOV a BPS
  20 Března 2017 Kategorie Nový sortiment a služby

  Smaltované nádrže pro BPS a ČOV

  Na domácím trhu patříme mezi lídry v oblasti dodávek a výstavby smaltovaných sil, nádrží a zásobníků. V průběhu posledních deseti let jsme zrealizovali více jak čtyři stovky projektů zaměřených na výstavbu skladovacích kapacit pro zemědělskou, průmyslovou či komunální sféru. Naší doménou byla výstavba smaltovaných nádrží na kejdu, močůvku a kapalná hnojiva, dále potom dodávky a montáže smaltovaných či pozinkovaných sil na obilí, vlhkou kukuřici a další sypké materiály. Stále častěji nás investoři oslovují s požadavkem na dodávku a výstavbu smaltovaných nádrží pro fermentory bioplynových stanic a čističek odpadních vod. S ohledem na zvyšující se zájem o tyto produkty byla vytvořena nová sekce obchodního oddělení, která řeší všechny poptávky a požadavky našich zákazníků z oblasti výstavby smaltovaných nádrží pro bioplynové stanice či čistírny odpadních vod.

  Zobrazit celý článek

 • Výstavba skladu DAM Lučenec
  30 Prosince 2016 Kategorie Stavby

  Výstavba skladu DAM Lučenec

  Pro firmu Tajba a.s. jsme realizovali výstavbu nového skladu kapalných hnojiv v Lučenci na Slovensku. Sklad je tvořen 2 smaltovanými nádržemi Permastore včetně smaltovaných střech. Součástí výstavby byly i veškeré stavební práce včetně výstavby spodní stavby a ocelových konstrukcí přístřešků naskladnění kapalných hnojiv z automobilů i železnice.

  Specifikace dvou zastřešených smaltovaných nádrží Permastore: Ø 8,54m, 5 lubů, výška nádrže 7,5 m

 • Třebnouševes výstavba posklizňové linky
  30 Září 2016 Kategorie Stavby

  Třebnouševes výstavba posklizňové linky

  Pro firmu Bednár FMT s.r.o. jsme v roce 2016 realizovali montáž posklizňové linky v Třebnouševsi. Posklizňová linka je tvořena 4 pozinkovnými sily GSI včetně systému naskaldnění a vyskladnění zrna. Součástí montáže byla i dodávka, výroba a montáž ocelových konstrukcí hal, nosných konstrukcí ocelových zásobníků a dopravníků.

  Specifikace pozinkovaných sil: Ø 12,8m, objem: 1526 m³, výška sila 14,63m

 • Výstavba dvou smaltovaných sil Bučovice
  29 Září 2016 Kategorie Stavby

  Výstavba dvou smaltovaných sil Bučovice

  V areálu společnosti De Heus s.r.o., v Bučovicích jsme provedli výstavbu dvou kusů renovovaných smaltovaných záobníků s nepodjezdnými výsypkami. Součástí dodávky byla i výroba a montáž přístupového žebříku s plošinkou pro obě sila, meziplošinky a pochozí lávkou nad smaltovanými zásobníky včetně nosných konstrukcí dopravníku.

  Specifikace smaltovaných zásobníků: Ø 6,00m, 14 lubů, výška sila 26,87m

 • Výstavba nádrží na kejdu v Polance nad Odrou
  15 Září 2016 Kategorie Stavby

  Výstavba nádrží na kejdu v Polance nad Odrou

  V rámci akce modernizace chovu dojnic v zemědělském družstvu Polanka nad Odrou jsme v roce 2016 realizovali výstavbu skladovacích kapacit na kejdu a močůvku. Jednalo se o dodávku a výstavbu tří smaltovaných nádrží Permastore včetně doplňků, příslušentví a systému pro naskladnění, míchání a vyskladnění.

  Specifikace: Ø 17,08m, 6 lubů, výška nádrže 8,47m

 • Dodávka a montáž posklizňové linky Sedláček
  30 Července 2016 Kategorie Stavby

  Dodávka a montáž posklizňové linky Sedláček

  V první polovině roku 2016 probíhala výstavba kompletní posklizňové linky z renovovaných smaltovaných plechů pro soukromého zemědělce. Součástí dodávky byla i výroba a montáž montované ocelové haly a všech dopravních cest.

  Specifikace sila: Ø 6,0m, 10 lubů, výška sila 14,42m.

 • Sklad kapalných hnojiv Fertistav
  30 Březen 2016 Kategorie Stavby

  Dodávka a montáž skladu kapalných hnojiv Fertistav

  Pro firmu Fertistav v Městci Králové se jednalo o montáž smaltovaných nádrží Permastore určených ke skladování kapalných hnojiv DAM. Součástí celé zakázky byla i dodávka a montáž veškerého příslušenství a systému naskladnění a vyskladnění kapalného hnojiva.

  Specifikace nádrží: 4ks Ø 8,54m, 8 lubů, výška sila 11,27m, 2ks Ø 5,98m, 8 lubů, výška sila 11,27m,

Akční nabídky