Podzemní nádrže ze smaltovaných plechů

podzemni-nadrze-01-th.jpg

Celokovové podzemní nádrže slouží ke skladování různých kapalin, granulátů sypkých materiálů, fekálií (žumpy), apod. Podzemní nádrže montované z oboustraně smaltovaných vítkovických plechů se usazují do země pod úroveň terénu na rovný betonový podklad a jsou určené pro obsypání zeminou.

Nadzemní nádrže ze smaltovaných plechů

nadzemni-nadrz-01-big.jpg

Celokovové nadzemní nádrže slouží ke skladování různých kapalin, granulátů sypkých materiálů, fekálií, produktů pro potravinářské účely, agresivních látek a chemikálií. Nadzemní nádrže montované z oboustraně smaltovaných vítkovických plechů se usazují na úroveň terénu na rovný železobetonový základ.

Otevřené nádrže ze smaltovaných plechů

otevrene-nadrze-01-th.jpg

Celokovové otevřené nádrže slouží ke skladování vody, kalů a fekálií. Otevřené nádrže montované z oboustraně smaltovaných vítkovických plechů se usazují na úroveň terénu na rovný železobetonový základ. Tyto nádrže je možné využít pro stavbu bazénů jak nadzemních tak zapuštěných. Informujte se u našeho obchoníka.

Kryté nádrže ze smaltovaných plechů

zastresene-nadrze-01-th.jpg

Smaltované nádrže lze použít pro skladování kapalných i sypkých materiálů. Nádrže jsou také základním stavebním prvkem environmentálních technologických souborů, jako jsou čistírny odpadních vod a bioplynové stanice. Ocelová válcová skořepina nádrže je sestavena z oboustranně smaltovaných plechů, které jsou spojeny šrouby

Maloobjemové nádrže ze smaltovaných plechů

maloobjemove-nadrze-01-th.jpg

Nádrže šroubované ze smaltovaných plechů se díky své konstrukci mohou montovat v různých velikostech, průměrech a výškách. Je tedy možné pomocí smaltovaných Vítkovických plechů kompletovat i maloobjemové nádrže. (viz tabulka níže) V případě zájmu o maloobjemovou nádrž nás neváhejte kontaktovat, seznamíme Vás s celou naší nabídkou nádrží.

Velkoobjemové nádrže ze smaltovaných plechů

velkoobjemove-nadrze-01-th.jpg

Nádrže šroubované ze smaltovaných plechů se díky své konstrukci mohou montovat v různých velikostech, průměrech a výškách. Je tedy možné pomocí smaltovaných Vítkovických plechů kompletovat i velkoobjemové nádrže. (viz tabulka níže) V případě zájmu o velkoobjemovou nádrž nás neváhejte kontaktovat, seznamíme Vás s celou naší nabídkou nádrží.

Smaltované nádrže pro bioplynové stanice a čistírny odpadních vod

nadrze-bioplynky-001-th.png

Na domácím trhu patříme mezi lídry v oblasti dodávek a výstavby smaltovaných sil, nádrží a zásobníků. V průběhu posledních deseti let jsme zrealizovali více jak čtyři stovky projektů zaměřených na výstavbu skladovacích kapacit pro zemědělskou, průmyslovou či komunální sféru. Naší doménou byla výstavba smaltovaných nádrží na kejdu, močůvku a kapalná hnojiva, dále potom dodávky a montáže smaltovaných či pozinkovaných sil na obilí, vlhkou kukuřici a další sypké materiály. Stále častěji nás investoři oslovují s požadavkem na dodávku a výstavbu smaltovaných nádrží pro fermentory bioplynových stanic a čističek odpadních vod. S ohledem na zvyšující se zájem o tyto produkty byla vytvořena nová sekce obchodního oddělení, která řeší všechny poptávky a požadavky našich zákazníků z oblasti výstavby smaltovaných nádrží pro bioplynové stanice či čistírny odpadních vod.

Bioplynové stanice vyrábí bioplyn, elekřinu i teplo

V zemědělství, potravinářství nebo při chovu hospodářských zvířat vzniká velké množství biologického odpadu, který je však možné velmi efektivně využít k výrobě bioplynu. Ten dále slouží jako zdroj elektrické energie, tepla nebo jako palivo v dopravě. Zbylým produktem při výrobě bioplynu je navíc ekologicky nezávadná kapalná látka (tzv. digestát), která se úspěšně používá v zemědělství jako vysoce kvalitní hnojivo.

K výrobě bioplynu dochází v bioplynových stanicích, jejichž hlavní část (nazývanou jako fermentor či reaktor) si můžeme představit jako velikou nádrž, kde se zředěná a rozmělněná organická masa promíchává a zahřívá (na cca 42 °C), přičemž dochází k rozkladným procesům a současné produkci bioplynu. Uvolněný bioplyn je následně odváděn do plynojemu, kde se dále upravuje a čistí.

Kompletní řešení

Provádíme výstavbu smaltovaných nádrží Permastore pro bioplynové stanicea čistírny odpadních vod. Našim zákazníkům můžeme nabídnout i kompletní dodávku a výstavbu bioplynových stanic a ČOV na klíč. Při realizaci těchto zakázek vždy spolupracujeme s osvědčenými firmami které se pohybují na evropském trhu výstavby bioplynových stanic a ČOV. Našimi dodavateli jsou jen zkušení výrobci technologií pro tyto stavby, kteří nabízejí již v praxi osvědčená a ověřená technická řešení.

Zemědělské bioplynové stanice

Smaltované nádrže pro BPS 13

Námi montované technologie bioplynových stanic umožní zemědělským podnikům a zemědělcům nejen zpracovávat odpad vzniklý jejich činností, ale zpracovávat a ekonomicky využít odpady ostatních subjektů včetně biodegradabilní složky separovaného komunálního odpadu, a tak získat vedle příjmů ze zemědělské produkce také příjmy z prodeje elektrické energie, tepla, popřípadě hnojiva z digestátu, a také příjmy za zpracování komunálního bioodpadu.

ZAJISTÍME PRO VÁS:

  • PORADENSKOU ČINNOST - Nabízíme poradenský servis související s přípravou a výstavbou bioplynových stanic.
  • NÁVRH ŘEŠENÍ BIOPLYNOVÉ STANICE - Naši odborníci na základě Vašich požadavků a potřeb vypracují návrh řešení bioplynové stanice.
  • PROJEKČNÍ ČINNOST - Zajístíme zhotovení projektu pro stavební povolení a prováděcí projektovou dokumentaci.
  • FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY - Zajištění financování ve spolupráci s Českou Spořitelnou a sestrou světové banky společností IFC.
  • ZÍSKÁNÍ DOTACÍ - Pomůžeme Vám s přípravou dokumentů a se získáním dotací z fondů MZe nebo MPO.
  • ZPRACOVÁNÍ AUDITU - Zpracování energetického auditu na základě vyhlášky č. 213/2001.
  • ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ PRO ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ - Zpracování oznámení pro zjišťovací řízení EIA či pro celé řízení EIA (dokumentace, posudek).
  • ROZJEZD BIOPLYNOVÉ STANICE - Zajištění rozjezdu bioplynové stanice s následným provozním poradenstvím.
  • POSKYTNUTÍ GARANCÍ FUNKČNOSTI - Poskytnutí garancí funkčnosti systému pro Vás i pro financující banku.

Ukázky nádrží pro bioplynové stanice najdete ve fotogalerii: fotogalerie.png

Tabulka velikostí smaltovaných nádrží je ZDE

Pro stažení Newsletteru ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

Akční nabídky